Bakåt

Bläster

Torrblästerklocka
Sandvolym: 200 liter
Start- och stoppautomatik
Slanglängd: 10 meter

Hyrkostnad:
250 kr/ dygn +moms
Veckohyra: 1500 kr +moms

Hyresvillkor:
Blästerklockan levereras tom.
Försäljning av blästermedel kan ombesörjas.
Skall återlämnas tömd på sand, eventuella rester debiteras.