Bakåt

Hetvattentvätt

Diesledriven hetvattentvätt - ingen ström behövs.
Tryck: 180 bar
Flöde: 19 liter/minut.
Fast och roterande munstycke.
Vattentemp.: Upp till 90 grader.
Slanglängd: 50 meter (60 meter extra slang mot pristilllägg.)

Hyrkostnad:
350 kr/dygn +moms
Hel vecka: 2000 kr +moms
Extraslang 50 kr/dygn

Hyresvillkor:
Leveras med fulltankad motor och värmeagregat.
Vid återlämning skall dessa vara fulltankade igen.
Läs och följ tillhörande instruktioner noggrant!