Takrenovering

takProblem som kan uppstå med takpannor i betong är oftast att färgen "ytskiktet" på pannan mattas ut och försvinner med tiden. Följden blir att takpannan vittras sönder och blir allt tunnare. Detta medför i sin tur att mossan får bättre fäste och resultatet blir oftast frostsprängningar. Till slut är pannan så tunn att den kan gå sönder och behöver bytas ut vilket blir kostsamt och tidskrävande.

 

På Tareno har vi arbetat fram en metod som eliminerar mosstillväxten och ger ditt tak ett nytt utseende.

 1. Första steget i vår metod är att bekämpa mossan. Viktigt är då att inte bara få bort den synliga mossan utan även döda de rötter (sporer) som växer ner i pannan. Detta görs genom att man sprutar på ett medel som får verka på mossan några dagar. Medlet vi använder oss av heter "GRÖN FRI".

 2. När mossmedlet fått verka några dagar är det dags att tvätta bort mossan. Taket måste vara absolut rent innan man kan börja applicera färgen. Tvättningen bör därför göras mycket noggrant.
  Mer information om tvättningen hittar du här.

 3. När taket torkat några dagar ellerfärg
  veckor, beroende på vädret, är
  det dags attlägga första stryket med grunderingen. Takgrunderingen verkar som en vanlig grundfärg men har vissa egenskaper som gör den speciell för sitt ändamål. Den blandas
  med fördel med färdigstrykningsfärgen, det är alltså nu den färdiga kulören bestäms.

 4. När grunderingen appliceras harandrastryket
  den en egenskap att tränga ner i
  pannan.Den reagerar kemiskt med materialet och binder ytskiktet så det inte finns risk för att sand eller liknande ska lossna i fortsättningen.

  När grunderingen fått torka är det
  dags att applicera det slutgiltiga lagret medfärg. Takfärgen målas outspädd. Den finns i alla vanligt förekommande kulörer men kan även specialbeställas i olika nyanser för att t. ex. matcha ett intillliggande hus. Vi applicerar takfärgen med en högtrycksspruta för att få ett jämt och enhetligt resultat.

 

Fler bilder på behandlade tak hittar du här.

 

Passa på att utnyttja ROT-avdraget vid din takrenovering. Avdraget gäller för arbetskostnaden vilken specificeras tydligt på fakturan.
Läs mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se.

 

Mer information om färgen vi använder finns på www.modulkemi.se