Bakåt

Vedklyv vedklyv

Vedklyv av märket Faxe
Motor: 3 fas
Spänning: 16 A
Dubbelt klyvblad
Max längd: 50 cm

Hyrkostnad:

400 kr/dygn +moms.
Hel vecka: 1500 kr +moms.

Hyresvillkor:
Läs och följ medskickade instruktioner noggrant.

vedklyvsblad